Home » Forum

Forum

СЕКЦІЯ 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ  

  RSS

Lily_Korol
Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 11
23.04.2018 20:36  

В цій секції представлено такі доповіді:

 1. Авшенюк Н.М
  СТРАТЕГІЧНІ ДОКУМЕНТИ ЮНЕСКО З РОЗВИТКУ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ 
 2. Безлюдний О.І., Комар О.С.СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 
 3. Васьків С.Т. 
  РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПОЛІКУЛЬТУРНОСТІ ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ
 4. Вовк М.П. 
  ВПЛИВ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТРАНСФОРМАЦІЙ НА ВІТЧИЗНЯНУ КЛАСИЧНУ ФОЛЬКЛОРИСТИЧНУ ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ  
 5. Гребеник Т.В., Рябик А.В
  УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ БУДІВЕЛЬНИКІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 6. Криловець М.Г. 
  САМОСТІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ 
 7. Малінко О.Г. 
  УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
 8. Мигалина З.І. 
  ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ-МІГРАНТАМИ ЯК ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
 9. Осадчий А.С 
  ОЦІНКА ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 10. Повідайчик О.С. 
  КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ
 11. Полякова Г.А. 
  РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
 12. Сакалюк О.О. 
  ГОТОВНІСТЬ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА 
 13. Сотська Г.І. 
  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ЗА ДОПОМОГОЮ ВИСТАВКОВО-ЕКСПОЗИЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ
 14.  Тесленко Н.О., Шашенко С.Ю. 
  АКАДЕМІЧНИЙ ДІАЛОГ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 15. Feltsan I
  DEVELOPMENT OF ANDRAGOGUE’S PERSONALITY AS AN INTEGRAL ASPECT OF TEACHING TO ADULTS

Запрошуємо до обговорення! 


Quote
Share:
Skip to toolbar
  
Working

Please Login or Register