Home » Forum

Forum

Форум

Головна
Posts
Topics

ВИЩА ОСВІТА: УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 2019

Форум для обговорення матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції з міжнародною участю «Вища освіта: удосконалення якості підготовки фахівців» (24-25 квітня 2019)

5
5

Share:
Skip to toolbar
  
Working

Please Login or Register