Home » Forum

Forum

СЕКЦІЯ 2 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ  

  RSS

Lily_Korol
Member Admin
Joined: 8 years ago
Posts: 11
23.04.2018 20:30  

В цій секції представлено такі доповіді:

 1. Авраменко О.С. 
  ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАЦЕОХОРОННИЙ АСПЕКТ 
 2. Загородня А.А. 
  ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
 3. Ковтун О.В
  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО РОЗРОБКИ І ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
 4.  
 5. Kozka I.K. 
  ROLE PLAY IN A MEDICAL STUDENTS NTERACTION
 6. Козубовська І.В., Постолюк М.І. 
  УМІННЯ ІНШОМОВНОГО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ 
 7. Колотова Н.Д. 
  ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВОЄННИХ ДИПЛОМАТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ  
 8. Kempińska U
  RODZICIELSTWO ROLĘ W WYCHOWANIU DZIECKA  
 9. Першукова О.О. 
  САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНОГО ВИШУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Запрошуємо до обговорення! 


Quote
Share:
Skip to toolbar
  
Working

Please Login or Register