Home » For Students

For Students

TEACHER’S TIMETABLE

USEFUL LINKS

Вступний екзамен в магістратуру
з англійської мовискладається
з наступних етапів:
І. Письмова частина: прочитати текст і відповісти на запитання до тексту. Тематика текстів відповідає обраному напряму підготовки.
Приклад назви тексту: ”The World Wide Web”.

Критерій оцінювання Максимальний бал
Грамотність
(граматика, словник)
40
Зв’язність викладення 25
Відповідність відповіді запитанню 35

ІІ. Усна частина: бесіда за темою. Бесіда будується на відповідях на 5 запитань соціально-побутового характеру, наприклад: “Have you been registered to any social network? Why?”

Критерій оцінювання Максимальний бал
Грамотність
(структура, словник)
40
Невимушеність 30
Сприйняття/розуміння 30

 


 

Skip to toolbar