Home » Документи та положення

Документи та положення

Документи Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) 

рекомендовані стандарти щодо рівня володіння англійською мовою авіаційними фахівцями у професійній діяльності відповідно до нових вимог.

Документи Ради Європи пропонують стандарти  рекомендовані  студентам щодо рівня володіння англійською мовою відповідно до міжнародних вимог для виконання професійної діяльності у ситуаціях іншомовного спілкування.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання

Про затвердження Правил видачі свідоцтв члена льотного екіпажу, бортпровідника та співробітника із забезпечення польотів

Правила ведення радіотелефонного зв’язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі України.

Положення про кафедру авіаційної англійської мови Факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій.

Циркуляр № 9835 ( 2004, 2010 ). Керівництво з впровадження вимог ІСАО щодо володіння мовою.

Циркуляр № 318 ( 2009). Критерії мовного тестування для глобального узгодження.

Циркуляр № 323 ( 2009 ). Рекомендації щодо навчальних програм авіаційної англійської мови.

Перейти до панелі інструментів