Home » Документи та положення

Документи та положення

Документи Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО)

рекомендовані стандарти щодо рівня володіння англійською мовою авіаційними фахівцями у

професійній діяльності відповідно до нових вимог.

Документи Ради Європи пропонують стандарти  рекомендовані  студентам щодо рівня володіння

англійською мовою відповідно до міжнародних вимог для виконання професійної діяльності у

ситуаціях іншомовного спілкування.

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання

Про затвердження Правил видачі свідоцтв члена льотного екіпажу, бортпровідника та

співробітника із забезпечення польотів

Правила ведення радіотелефонного зв’язку та фразеології радіообміну в повітряному просторі

України.

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ОрВД В УКРАИНЕ

В КОНТЕКСТЕ ТРЕБОВАНИЙ ЕВРОКОНТРОЛЯ

Положення про кафедру авіаційної англійської мови Інституту аеронавігації.

Циркуляр № 9835 ( 2004, 2010 ). Керівництво з впровадження вимог ІСАО щодо володіння мовою.

Циркуляр № 318 ( 2009). Критерії мовного тестування для глобального узгодження.

Циркуляр № 323 ( 2009 ). Рекомендації щодо навчальних програм авіаційної англійської мови.

Перейти до панелі інструментів