Новини

Колектив кафедри  з радістю повідомляє про присвоєння ВЧЕНОГО ЗВАННЯ ДОЦЕНТА   Васюкович  Оксані Миколаївні та отримання нею АТЕСТАТА ДОЦЕНТА.Шановна Оксано Миколаївно, щиро вітаємо Вас з  радісною подією  вашої наукової діяльності. Ми пишаємося Вами і впевнені, що у вас попереду нові наукові здобутки та досягнення. Міцного Вам здоров’я,  щасливих миттєвостей  на повсякдень  і успіхів  завжди та в усьому

***

20 квітня 2021 на факультеті аеронавігації, електроніки та телекомунікацій Національного авіаційного університету відбулася V Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція. До участі у ній долучилися науковці, аспіранти, викладачі та студенти-магістранти з різних регіонів України, які небайдужі до проблеми підготовки висококваліфікованих фахівців.

Виступи учасників відбувалися за кількома напрямами. Виявленню особливостей розвитку освітніх систем в умовах глобалізаційних та інтеграційних змінприсвятили свої доповіді Нікольська Н. та Пазюра Н. Обґрунтуванню теоретико-методичних засад підготовки майбутніх фахівців у системі інженерно-технічної освітиприділили увагу Васюкович О., Немлій Л., Першукова О. та Скіпальська О. На обговоренні актуальних питань іншомовної та багатомовної підготовки в умовах оновлення освітніх стандартів акцентували увагу доповідачі Бабаш Г., Бондарчук Т., Самофал А. Окресленню перспектив розвитку вищої школи в Україні та за рубежем присвятили виступи Божок О., Ісакова Є., Калашнікова Т., Педченко Н., Сіра Ю.

Жвава дискусія, яка зав’язалася після виступів учасників, була присвячена аналізу можливостей впровадження інноваційних технологій навчання іноземної мови у процес навчальний процес, зокрема вона стосувалася викладанню англійської мови студентам технічних університетів.

Сподіваємося, що завдяки практичній спрямованості конференції її учасники отримали конструктивні ідеї, практичні поради й матеріали для роздумів задля вдосконалення процесу підготовки фахівців через якісні зміни в організації, методичному забезпеченні, змістовому наповненні навчально-виховного процесу. Програма та збірка тез доступні у розділі конференції.

***

Увага! Програма та результати конференції “Політ 2021” доступні у розділі конференції.

***

Завідувач кафедри Н.В. Пазюра отримала сертифікат про підвищення кваліфікації за участь 03 березня 2021 р. в Онлайн-толоці EdCamp: для розуму і серця #1/2021. «Автономізація і гейміфікація в освіті для розвитку громадянської і комунікаційної компетентностей». Був пройдений фінсько-український навчальний курс «Новий український підручник, опановані методи та інструментарій оцінювання якості навчальної літератури для нової української школи у Модулі 2 – Антидискримінаційна експертиза: основні напрямки та критерії». Також був отриманий сертифікат за участь у вебінарі 16 березня 2021р. “Take Note! Note-taking is an essential academic skill”.

***

10 та 11 березня 2021 року професор кафедри авіаційної англійської мови Оксана Першукова долучилася до серії тематичних вебінарів «Хижацькі видання: розпізнати й не припуститися помилки» та «Оцінки здобутків і співпраці установ за даними WebofScienceCoreCollectionта InCites»від компанії ClarivateAnalyticsу Webex. Отримано сучасну, цікаву та корисну інформацію необхідну для покращення публікаційної активності науковця.

17 лютого та 4 березня 2021 року професор кафедри авіаційної англійської мови Оксана Першукова брала участь у  онлайн тренінгах FocusonListening: ONandOFFLINE” («Легка адаптація до проведення різних форматів уроку англійської мови”та ReadingandListening”: indepthlookatPearsonTestofEnglish (PTE)”«Аналіз міжнародного іспиту РТЕ Частини «Читання» та «Аудіювання»), які було організовано товариством DinternalEducationonlineй проведено методистами-лекторами товариства Крісом Кірбі та Юлією Киянець. Онлайн тренінги тривалістю дві академічні години кожен (0,07 ЄКТС). Ідеї онлайн-тренінгів стануть у нагоді для проведення практичних занять з Авіаційної англійської мови зі студентами університету.

17 березня 2021 року професор кафедри авіаційної англійської мови Оксана Першукова долучилася довебінару, організованого Європейським Центром з вивчення іноземних мов у Граці (Австрія), який було присвячено подальшій роботі над Загальноєвропейськими рамковими рекомендаціями з мовної освіти (CEFR, CommonEuropeanFrameworkofReference) та презентації нової складової цього документу –Companion Volume.Ця збірка є результатом шести років концептуальних роздумів та емпіричної їх перевірки експертами-учасниками міжнародного проекту з мовної освіти під егідою Ради Європи. Документ доповнює та уточнює описову модель CEFR шляхом доповнення набору дескрипторів CEFR.Модератором вебінару був Бернд Рюшофф (Bernd Rüschoff), серед учасників – науковці, викладачі, вчителі та адміністратори закладів освіти європейських країн.Робота вебінару була зосереджена на зв’язку між реальним контекстом сучасного життя та мовною освітою. Отримана на вебінарі інформація є необхідною для розуміння перспектив розвитку мовної освіти в Європі та світі, а отже, є корисною як для викладачів практиків, так і науковців. Отримані сертифікати можна переглянути за посиланням.

***

Завідувач Н.В. Пазюра та доцент кафедри Л.М.Немлій 9 – 11 березня 2021 р. взялі участь у міжнародному он-лайн форумі вищої освіти International Higher Education Forum 2021, що був організований освітньою компанією Pearson. На форумі обговорювались проблеми та виклики, з якими стикаються заклади вищої освіти в умовах пандемії. Були порушені питання дистанційного навчання, особливості оцінювання результатів навчання студентів в онлайн режимі, підвищення їхньої мотивації, шляхи заохочення до навчання. Фотозвіт заходу доступний за посиланням. Учасники Форуму ( Н.В. Пазюра та Л.М.Немлій )отримали сертифікати.

***

Завідувач кафедри авіаційної англійської мови Н.В. Пазюра 3 березня 2021 р. взяла участь в «Четвертому щорічному форуму викладачів англійської мови закладів вищої освіти України». Участь у Форумі передбачала проходження онлайн тренінгу з актуальних питань сучасної освіти: нові умови викладання і навчання англійської мови у ЗВО; діджиталізація і осучаснення освітнього контенту для ЗВО; підвищення якості викладання і навчання. За результатами тренінгу був отриманий сертифікат.

***

Завідувач кафедри Н.В. Пазюра та доцент кафедри авіаційної англійської мови О.С.Божок прийняли участь у міжнародній науковій конференції «Освіта та виклики мультикультурного світу», яка відбулась 21-22 січня в м. Варшава (Польща) на базі університету Марії Гжегожевської та за підтримки Міністерства науки та вищої освіти Польщі. Конференція була присвячена актуальним питанням та проблемам розвитку освіти в сучасному мультикультурному світі. Співробітники кафедри представили в своїх доповідях результати досліджень білінгвальної освіти і кроскультурної взаємодії представників різних націй. Фотозвіт заходу доступний за посиланням.

***

У період з 5 по 9 жовтня 2020 року Васюкович О. М. пройшла інтенсивний  онлайн-курс Course for Aviation English Raters “Курс з підготовки рейтерів/екзаменаторів”(обсяг професійної підготовки-25 годин) у коледжі Мейфлауер міста Плімут, Великобританія, та отримала відповідний сертифікат

***

Завідувач кафедри авіаційної англійської мови, доктор педагогічних наук, професор Н.В. Пазюра була запрошена у якості почесного гостя до І Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні рішення в сучасній науці, освіті і практиці», що відбулась 17-18 листода 2020 р. в Національному транспортному університеті (м. Київ, Україна). Н.В. Пазюра виступила на пленарному засіданні конференції з доповіддю про особливості іншомовної підготовки майбутнього авіаперсоналу у закладах вищої освіти та отримала сертифікат


***

До уваги учасників ХХ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» ( 1-3 квітня 2020 року ). Збірка студентських доповідей секції “Англійська мова в авіації”доступна за посиланням.

***

16 квітня 2020 року завідувач кафедри авіаційної англійської мови, професор, д-р.пед.н. Пазюра Н.В. та доцент кафедри, канд.пед.н. Фурсенко Т.М. виступили співдоповідачами та співорганізаторами вебінару на тему «ACADEMIC WRITING IN ENGLISH», проведеного в режимі онлайн спільно з відділом зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені І.Зязюна ( модератор заходу – Марусинець М.М, канд.філол.н., с.н.с ). У вебінарі взяло участь більше 25 учасників.

Вебінар складався з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична частина включала окреслення таких компонентів як: тлумачення терміна “Академічне письмо”; жанри академічного письма; наукова стаття як первинний жанри академічного письма; вимоги щодо дотримання структури статті у зарубіжне видання. У сучасному світі для більшості наукових напрямів переважна частка наукових досліджень публікується англійською мовою. Практична частина присвячена аналізу стилістичних (недоречне вживання скорочень, вигуків, запитальних речень, безпосереднє звернення до читачів наукової статті тощо) та граматичних помилок (однина-множинна найуживаніших іменників, порядок слів у реченні, вживання неправильних прийменників). Подано ряд корисних синтаксичних конструкцій для: написання анотацій, постановки проблеми, аналізу останніх досліджень та публікацій, виокремлення малодосліджених аспектів у межах теми, формулювання висновків. Запропоновано ряд корисних метафор для урізноманітнення стриманого наукового мовлення.

На завершення, професор Пазюра Н.В. поділилась досвідом успішної публікації власних напрацювань в 5 науковометричних базах даних (Scopus, Web of Science) на прикладі статті, розміщеної в журналі “Frontiers of education in China” видавництва Springer та надала практичні поради щодо публікації статей в журналах такого рівня. Наприкінці вебінару усі бажаючи мали можливість задати запитання доповідачам та долучитись до обговорення.

Переглянути презентацію заходу.

Переглянути фотозвіт вебінару.

***

04 березня 2020 року на кафедрі авіаційної англійської мови відбулася Олімпіада з авіаційної англійської мови в рамках проведення фестивалю Обслуговування повітряного руху. В Олімпіаді взяли участь студенти першого, другого, третього та четвертого курсів факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій НАУ. Метою олімпіади є підвищення якості підготовки майбутніх фахівців аеронавігаційного обслуговування та їх заохочення до професійного розвитку. Усі бажаючі студенти факультету мали нагоду спробувати свої сили та виконати завдання, що вимагали ґрунтових знань з дисципліни .

Ми вітаємо переможців!

І місце – Руденко Микита, студент третього курсу, група 310

І місце – Проценко Ейжена, студентка третього курсу, група 309

 І місце – Хуінь Тхі Чук Ха, студентка другого курсу, група 207

ІІ місце – Димашок Віталій, студент четвертого курсу, група 412

ІІІ місце – Ткаченко Андрій, студент другого курсу, група 207

Фото проведення інтелектуального змагання доступні за посиланням

***

30 січня 2020 року завідувачем кафедри авіаційної англійської мови факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, проф. Пазюрою Н.В., було організовано тренінг з педагогічної майстерності.  До заходу долучились колеги з кафедри іноземної філології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій (завідувач кафедри – проф. Ковтун О.В.)

Модератор тренінгу – доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Олександр Лавріненко.

Упродовж тренінгу обговорювалися новітні методики викладання, а також основи процесу комунікації «викладач-студент». Значну увагу було приділено володінню викладачами ораторським мистецтвом, оскільки володіння відмінною технікою мови –  запорука успішності викладача. У ході тренінгу присутнім було запропоновано виконати низку вправ для покращення дикції, тренування голосу і вміння правильно емоційно наповнювати повідомлення. У результаті відвідання тренінгу викладачі отримали змогу покращити свої уміннямотивування студентів до навчання, досягнення ефективного зворотного зв’язку, дізналися багато цікавої та корисної інформації, з якою готові поділитися зі своїми колегами, а також застосувати в освітньому процесі для підвищення його ефективності.

Дякуємо за чудовий тренінг!

Фотозвіт заходу можна переглянути за посиланням

***

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Наталія Валентинівна Пазюра у період з 1 по 8 грудня 2019 року за запрошенням факультету іноземних мов відвідала Юнченський університет (провінція Шансі, Китай). Головною метою візиту було встановлення партнерства між університетами та між кафедрами авіаційної мови НАУ і кафедрою іноземних мов Юнечнського університету.

Юнченський університет, провінція Шансі, КНР є багатопрофільним закладом вищої освіти, що підпорядковується місцевому уряду. До його складу входять 14 факультетів, 6 дослідних інститутів, та коледж освіти дорослих, навчається 21,358 студента за денною формою та 1451 студент на курсах підвищення кваліфікації та за дистанційною формою навчання з 22 провінцій КНР. Юнченський університет здійснює підготовку за такими напрямами як гуманітарні науки, економіка, право, педагогіка, інженерія, менеджмент. Юнченський університет є центром виховання талановитої молоді та проведення наукових досліджень, виконання наукових проектів місцевого та національного рівнів.

Н.В. Пазюра, декан факультету іноземних мов професор Ван (Wang Jinba) та директор міжнародного департаменту професор Джан (Zhang Qingwen) обговорили спільні наукові інтереси викладачів кафедри, напрями можливої співпраці між кафедрами з метою вдосконалення методик викладання англійської мови професійного спрямування, можливості проведення міжнародних конференцій та налагодження програм академічної мобільності для викладачів кафедр. Н.В. Пазюра провела ряд лекцій для педагогічного персоналу кафедри іноземних мов та студентів факультету. Ця подія була висвітлена на сайті Юнченського університету.

Фотозвіт візиту можна переглянути за посиланням

***

24–25 жовтня 2019 р. доценти кафедри авіаційної англійської мови Б.В. Бистрова та Т.М. Фурсенко, а також завідувач лабораторії Л.Й.Іщенко взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «ОСВІТА І ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ», що проводилась на базі Мукачівського державного університету ( м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна ). Серед учасників конференції були представники  України, Польщі, Угорщини та Словаччини. Щиро вдячні колегам за гостиність та створення сприятливої атмосфери для обговорення психологічних засад та актуальних питань теорії та методики професійної освіти, а також проблем підготовки майбутніх вчителів.

***

  • Викладач кафедри авіаційної англійської мови Зелінська Наталія Сергіївна з 19 по 30 серпня 2019 року проходила інтенсивний курс англійської мови у коледжі Мейфлауер міста Плімут, Великобританія, та отримала відповідний сертифікат – викладач авіаційної англійської мови (Teachers of Aviation English). 
  • До уваги вступників у магістратуру! На сайті оновлено інформацію щодо вступних іспитів, яку можна переглянуті ТУТ.
  • Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції з міжнародною участю «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців» вже доступні для обговорення! Матеріали конференції доступні за цим посиланням.
  • 10 квітня 2019 року на кафедрі авіаційної англійської мови відбулася Олімпіада з авіаційної англійської мови в рамках проведення фестивалю Обслуговування повітряного руху. Подробиці за посиланням.
  • 3 квітня 2019 року, в рамках роботи ХIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів “ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ” (1 – 5 квітня 2019 року), відбулося засідання секції “Англійська мова в авіації” (аудиторія 11.313). Подробиці за посиланням.

Архів новин 2018

Перейти до панелі інструментів