Новини

***

До уваги учасників ХХ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» ( 1-3 квітня 2020 року ). Збірка студентських доповідей секції “Англійська мова в авіації”доступна за посиланням.

***

16 квітня 2020 року завідувач кафедри авіаційної англійської мови, професор, д-р.пед.н. Пазюра Н.В. та доцент кафедри, канд.пед.н. Фурсенко Т.М. виступили співдоповідачами та співорганізаторами вебінару на тему «ACADEMIC WRITING IN ENGLISH», проведеного в режимі онлайн спільно з відділом зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені І.Зязюна ( модератор заходу – Марусинець М.М, канд.філол.н., с.н.с ). У вебінарі взяло участь більше 25 учасників.

Вебінар складався з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична частина включала окреслення таких компонентів як: тлумачення терміна “Академічне письмо”; жанри академічного письма; наукова стаття як первинний жанри академічного письма; вимоги щодо дотримання структури статті у зарубіжне видання. У сучасному світі для більшості наукових напрямів переважна частка наукових досліджень публікується англійською мовою. Практична частина присвячена аналізу стилістичних (недоречне вживання скорочень, вигуків, запитальних речень, безпосереднє звернення до читачів наукової статті тощо) та граматичних помилок (однина-множинна найуживаніших іменників, порядок слів у реченні, вживання неправильних прийменників). Подано ряд корисних синтаксичних конструкцій для: написання анотацій, постановки проблеми, аналізу останніх досліджень та публікацій, виокремлення малодосліджених аспектів у межах теми, формулювання висновків. Запропоновано ряд корисних метафор для урізноманітнення стриманого наукового мовлення.

На завершення, професор Пазюра Н.В. поділилась досвідом успішної публікації власних напрацювань в 5 науковометричних базах даних (Scopus, Web of Science) на прикладі статті, розміщеної в журналі “Frontiers of education in China” видавництва Springer та надала практичні поради щодо публікації статей в журналах такого рівня. Наприкінці вебінару усі бажаючи мали можливість задати запитання доповідачам та долучитись до обговорення.

Переглянути презентацію заходу.

Переглянути фотозвіт вебінару.

***

04 березня 2020 року на кафедрі авіаційної англійської мови відбулася Олімпіада з авіаційної англійської мови в рамках проведення фестивалю Обслуговування повітряного руху. В Олімпіаді взяли участь студенти першого, другого, третього та четвертого курсів факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій НАУ. Метою олімпіади є підвищення якості підготовки майбутніх фахівців аеронавігаційного обслуговування та їх заохочення до професійного розвитку. Усі бажаючі студенти факультету мали нагоду спробувати свої сили та виконати завдання, що вимагали ґрунтових знань з дисципліни .

Ми вітаємо переможців!

І місце – Руденко Микита, студент третього курсу, група 310

І місце – Проценко Ейжена, студентка третього курсу, група 309

 І місце – Хуінь Тхі Чук Ха, студентка другого курсу, група 207

ІІ місце – Димашок Віталій, студент четвертого курсу, група 412

ІІІ місце – Ткаченко Андрій, студент другого курсу, група 207

Фото проведення інтелектуального змагання доступні за посиланням

***

30 січня 2020 року завідувачем кафедри авіаційної англійської мови факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікацій, проф. Пазюрою Н.В., було організовано тренінг з педагогічної майстерності.  До заходу долучились колеги з кафедри іноземної філології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій (завідувач кафедри – проф. Ковтун О.В.)

Модератор тренінгу – доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Олександр Лавріненко.

Упродовж тренінгу обговорювалися новітні методики викладання, а також основи процесу комунікації «викладач-студент». Значну увагу було приділено володінню викладачами ораторським мистецтвом, оскільки володіння відмінною технікою мови –  запорука успішності викладача. У ході тренінгу присутнім було запропоновано виконати низку вправ для покращення дикції, тренування голосу і вміння правильно емоційно наповнювати повідомлення. У результаті відвідання тренінгу викладачі отримали змогу покращити свої уміннямотивування студентів до навчання, досягнення ефективного зворотного зв’язку, дізналися багато цікавої та корисної інформації, з якою готові поділитися зі своїми колегами, а також застосувати в освітньому процесі для підвищення його ефективності.

Дякуємо за чудовий тренінг!

Фотозвіт заходу можна переглянути за посиланням

***

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Наталія Валентинівна Пазюра у період з 1 по 8 грудня 2019 року за запрошенням факультету іноземних мов відвідала Юнченський університет (провінція Шансі, Китай). Головною метою візиту було встановлення партнерства між університетами та між кафедрами авіаційної мови НАУ і кафедрою іноземних мов Юнечнського університету.

Юнченський університет, провінція Шансі, КНР є багатопрофільним закладом вищої освіти, що підпорядковується місцевому уряду. До його складу входять 14 факультетів, 6 дослідних інститутів, та коледж освіти дорослих, навчається 21,358 студента за денною формою та 1451 студент на курсах підвищення кваліфікації та за дистанційною формою навчання з 22 провінцій КНР. Юнченський університет здійснює підготовку за такими напрямами як гуманітарні науки, економіка, право, педагогіка, інженерія, менеджмент. Юнченський університет є центром виховання талановитої молоді та проведення наукових досліджень, виконання наукових проектів місцевого та національного рівнів.

Н.В. Пазюра, декан факультету іноземних мов професор Ван (Wang Jinba) та директор міжнародного департаменту професор Джан (Zhang Qingwen) обговорили спільні наукові інтереси викладачів кафедри, напрями можливої співпраці між кафедрами з метою вдосконалення методик викладання англійської мови професійного спрямування, можливості проведення міжнародних конференцій та налагодження програм академічної мобільності для викладачів кафедр. Н.В. Пазюра провела ряд лекцій для педагогічного персоналу кафедри іноземних мов та студентів факультету. Ця подія була висвітлена на сайті Юнченського університету.

Фотозвіт візиту можна переглянути за посиланням

***

24–25 жовтня 2019 р. доценти кафедри авіаційної англійської мови Б.В. Бистрова та Т.М. Фурсенко, а також завідувач лабораторії Л.Й.Іщенко взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «ОСВІТА І ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ», що проводилась на базі Мукачівського державного університету ( м. Мукачево, Закарпатська обл., Україна ). Серед учасників конференції були представники  України, Польщі, Угорщини та Словаччини. Щиро вдячні колегам за гостиність та створення сприятливої атмосфери для обговорення психологічних засад та актуальних питань теорії та методики професійної освіти, а також проблем підготовки майбутніх вчителів.

***

  • Викладач кафедри авіаційної англійської мови Зелінська Наталія Сергіївна з 19 по 30 серпня 2019 року проходила інтенсивний курс англійської мови у коледжі Мейфлауер міста Плімут, Великобританія, та отримала відповідний сертифікат – викладач авіаційної англійської мови (Teachers of Aviation English). 
  • До уваги вступників у магістратуру! На сайті оновлено інформацію щодо вступних іспитів, яку можна переглянуті ТУТ.
  • Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет конференції з міжнародною участю «Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців» вже доступні для обговорення! Матеріали конференції доступні за цим посиланням.
  • 10 квітня 2019 року на кафедрі авіаційної англійської мови відбулася Олімпіада з авіаційної англійської мови в рамках проведення фестивалю Обслуговування повітряного руху. Подробиці за посиланням.
  • 3 квітня 2019 року, в рамках роботи ХIX Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів “ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ” (1 – 5 квітня 2019 року), відбулося засідання секції “Англійська мова в авіації” (аудиторія 11.313). Подробиці за посиланням.

Архів новин 2018

Перейти до панелі інструментів