Home » Форум

Форум

СЕКЦІЯ 5 ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ  

  RSS

Lily_Korol
Member Admin
Joined: 8 років ago
Posts: 11
23.04.2018 20:46  

В цій секції представлено такі доповіді:

 1. Бакута С.В. 
  ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 2. Балацька Л.П., Драпалюк Г.С., ПиндикН.І. 
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ ТА ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 3. Басов В.В. Сергіна С.В. 
  ОВОЛОДІННЯ КОМУНІКАТИВНИМИ ІНШОМОВНИМИ УМІННЯМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
 4. Гарбуза Т. В. 
  ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 5. Зелінська Н.С. 
  ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 6. Огородник Н.Є. 
  СЦЕНАРНА ОРГАНІЗАЦІЯ АНГЛОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ВЗАЄМОДІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФЛОТУ 
 7. Петренко Т. Ю. 
  ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: НА ПРИКЛАДІ INSTAGRAM 
 8. Wang Jinba 
  关于中国大学英语专业如何利用网络资源的批判性思维能力研究

Запрошуємо до обговорення!

 


Quote
Ischenko
New Member
Joined: 5 років ago
Posts: 1
25.04.2018 18:03  

 Цікава тема у пані Бакута С. стосовно інноваційних технологій навчання іноземних мов та побудови концептуально-технологічної моделі навчання іноземним мовам в сучасному виші.    Мене зацікавила розробка технологічної моделі інтернет-підручників. Адже їх можна використовувати для проведення  навчальних занять з використанням Скайп. 

 


ReplyQuote
Nataliia_Zelinska
New Member
Joined: 5 років ago
Posts: 1
30.04.2018 15:22  

Мене зацікавила тема щодо використання соціальних мереж на прикладі Instagram для навчання англійської мови (Петренко Т.Ю.). Це один із сучасних підходів та вміння розмовляти зі студентами на спільній мові (не тільки англійській, але й мові техніки та інтернет-середовища), що сприятиме зростанню автритету викладача у студентькому средовищі, і, як результат, кращій їх вмотивованості до навчання через особистісний приклад викладача.

 


ReplyQuote
Share:
Перейти до панелі інструментів
  
Working

Please Login or Register