Home » Форум

Форум

СЕКЦІЯ 1 ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗМІН  

  RSS

Lily_Korol
Member Admin
Joined: 9 років ago
Posts: 11
23.04.2018 20:08  

В цій секції представлено такі доповіді:

 1. Бистрова Б.В. 
  СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ У ВНЗ США
 2.  Бокша Н. І. 
  НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ  У ВИШИХ ШКОЛАХ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 3. Bordakova O.M. 
  SYSTEM OF COMPULSORY EDUCATION OF PORTUGAL IN CONDITIONS OF INTEGRATION CHANGES
 4. Варга Н.І. 
  ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ США
 5.  Herasymova O
  SELF-REGULATED LEARNING AS AN ESSENTIAL COMPONENT OF A SUCCSESSFUL EDUCATION SYSTEM
 6. Hunko L.О. 
  ABOUT THE RESEАRCHES ON APPLIED LINGUISTICS IN CHINA  
 7. Жижко О.А., Балахадзе Л.А 
  СИСТЕМИ ВИЩОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ МЕКСИКИ ТА ВЕНЕСУЕЛИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОСВІТУ МАРГІНАЛЬНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ
 8.  Зайцева Н. Г. 
  СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ ПЕРЕХІДНОЇ МОДЕЛІ ДВОМОВНОГО НАВЧАННЯ У ШКОЛАХ США
 9.  Кірдан О.Л. 
  ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРИНЦИПІВ УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ
 10.  Король Л.П. 
  ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ АВІАЦІЙНИХ ІНЖЕНЕРІВ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ
 11.  Криловець М.Г. 
  ВИЩА ШКОЛА: РЕАЛІЇ І МАЙБУТНЄ  
 12. Orosová R., Petríková K., Diheneščíková L., StarostaV
  TYPY PEDAGOGICKEJ PRAXE BUDÚCICH UČITEĽOV  
 13. Товканець Г.В. 
  ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІВ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ 
 14. Товканець О.С. 
  РОЗВИТОК ЛІДЕРСТВА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОСВІТНІЙ УСТАНОВІ
 15.  Фурсенко Т.М. 
  ВІДОБРАЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АКТУАРІЇВ У КАНАДІ

Запрошуємо до обговорення! 


Quote
Share:
Перейти до панелі інструментів
  
Working

Please Login or Register