Home » Про нас » Список наукових праць Першукової О.О.

Список наукових праць Першукової О.О.

 

 1. Першукова О.О. Вивчення іноземних мов у середніх школах країн Центральної та Східної Європи / О. О Першукова // Педагогіка і психологія. ― ― № 1. ― С. 123–129.
 2. Першукова О.О. З історії розвитку соціокультурних аспектів вивчення іноземних мов у Європі / О. О Першукова // Іноземні мови. ― 1999. ― № 4. ― С. 16–20.
 3. Першукова О.О. Ігри на заняттях з іноземної мови в дитячому садку / О. О Першукова // Дошкільне виховання. ― 1999. ― № 9. ― С. 12–13.
 4. Першукова О.О. Навчання іноземних мов у країнах Європи / О. О Першукова // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук. конференції Ін-ту педагогіки АПН України, 23–24 бер. 1999 р. ― К. : Пед. думка. ― ― С. 120–121.
 5. Першукова О.О. Інтеграція змісту зарубіжних та вітчизняних підручників з іноземної мови у контексті потреб української освіти / О. О Першукова // Проблеми сучасного підручника : Зб. наук. праць. ― К. : Комп’ютер у школі та сім’ї. ― 1999. ― С. 140–142.
 6. Першукова О.О. Вивчаємо іноземну мову, прилучаючись до культури народу / О. О. Першукова // Дошкільне виховання. ― ― № 8. ― С. 20–21.
 7. Першукова О.О. Ігри, вірші та скоромовки на занятті з іноземної мови / О. О Першукова // Дошкільне виховання. ― 2000. ― № ― С. 16–17.
 8. Першукова О.О. Соціокультурні аспекти навчання іноземних мов у країнах Європи / О. О Першукова // Зміст і технології шкільної освіти: Матеріали звіт. наук. конференції Ін-ту педагогіки АПН України, 28 – 30 бер. 2000 р. – К. : Пед. думка. ― ― С. 57–58.
 9. Першукова О.О. Європейська багатомовність в освіті / О. О Першукова // Шлях освіти. ― 2000. ― № ― С. 24–26.
 10. Першукова О.О. Рольова гра на заняттях з іноземної мови / О. О Першукова // Дошкільне виховання. ― ― № 10. ― С. 18–19.
 11. Першукова О.О. Історичний розвиток підходів до формування соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови / О. О Першукова // Зміст і технології шкільної освіти : Матеріали звіт. наук. конференції Ін-ту педагогіки АПН України, 6 бер. 2001 р. ― К. : Пед. думка. ― 2001. ― С. 23–24.
 12. ПершуковаО. О. Основні напрями сучасної європейської мовної стратегії / О. О. Першукова // Зміст і технології шкільної освіти : мат. звіт. наук. конф. 25–26 березня 2003 року. — К. : Пед. думка. ― — С. 47–48.
 13. ПершуковаО. О. Сучасні критерії відбору соціокультурного компонента змісту навчання в підручниках з іноземної мови / О. О Першукова // Проблема сучасного шкільного підручника : Збірник наукових праць. ―К. : Педагогічна думка. ― 2003. ― С. 231-234.
 14. ПершуковаО. О. Сучасні підходи до формування соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови / О. О Першукова // Шлях освіти. ― 2003. ― № 3. ― С. 19-22.
 15. ПершуковаО. О. Концептуальна модель соціокультурної складової змісту навчання іноземної мови в європейських країнах / О. О Першукова // Педагогіка і психологія. ― ― № 3-4. ― С. 155-162.
 16. ПершуковаО. О. Розвиток соціокультурного компоненту змісту навчання іноземної мови у контексті діалогу культур / О. О Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. ― 2004. ― № 3. ― С. 116-123.
 17. ПершуковаО. О. Особливості організації та змісту навчання іноземних мов у західноєвропейській старшій школі на сучасному етапі / О. О. Першукова // Зміст і технології шкільної освіти : мат. звіт. наук. конф. ін-ту  педагогіки АПН України. — К. : Пед. думка. ― 2004. — С. 37–38.
 18. ПершуковаО. О. Європейський досвід структурування соціокультурного компонента змісту навчання іноземних мов / О. О Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. ― ― № 2. ― С 106-116.
 19. Першукова О. О. Громадянське виховання на уроках іноземної мови в школах європейських країн / О. О. Першукова // Історія в школі. — 2005. — № 7–8. — С. 52–54
 20. Першукова О. О. Тенденція глобалізації англійської мови як педагогічна проблема та її вирішення в школах Європи / О. О. Першукова // Шлях освіти. — — № 4. — С. 25–30.
 21. ПершуковаО. О. Явище глобалізації англійської мови та нові форми набуття багатомовності європейськими старшокласниками / О. О. Першукова // Зміст і технології шкільної освіти : мат. звіт. наук. конф. ін-ту  педагогіки АПН України 30–31 бер. 2005 р. — К. : Пед. думка. ― 2005. — С. 27.
 22. Першукова О. О. Реалізація особистісно-зорієнтованого підходу у навчанні іноземних мов за допомогою методу проектів / О. О. Першукова // Проектний підхід до компетентнісно спрямованої освіти : збірник статей. — Запоріжжя, 2006. — том ІІ. — С. 177–182.
 23. ПершуковаО. О. Особливості змісту навчання іноземної мови в старшій школі у країнах Західної Європи / О. О Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. ― ― № 6. ― С.75-82.
 24. ПершуковаО. О. Полікультурна спрямованість іншомовної освіти / О. О. Першукова // Зміст і технології шкільної освіти : мат. звіт. наук. конф. ін-ту педагогіки АПН України 3–4 квітня 2006 р. — К. : Пед. думка. ― 2006. — С. 44–45.
 25. ПершуковаО. О. Реформування європейської галузі навчання іноземних мов / О. О. Першукова // Іноземна мова як фактор входження в європейський освітній простір : зб. мат. міжнарод. науково-практич.конф. — Умань : АЛМІ, 2007. — С. 215–220.

 

 1. Першукова О. О. Уникаючи чужих помилок : особливості організації навчання іноземних мов у західноєвропейській старшій школі / О. О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. — 2007. — № 5–6. — С. 85–93.
 2. Першукова О. Імерсійна освіта, або Опанування загальноосвітніх предметів з використанням іноземної мови як засобу навчання в країнах Європи / О. Першукова // Педагогіка та психологія. — 2007. — № 4. — С. 106–113.
 3. ПершуковаО. О. Основні тенденції реформування освітньої галузі “іноземні мови” в країнах Європейського Союзу після другої світової війни / О. О. Першукова // Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2007 рік. — К. : Педагогічна думка, 2008. — С. 72–73.
 4. Першукова О. Розвиток європейської галузі навчання іноземних мов та основні етапи її реформування після Другої Світової війни / О. Першукова // Гуманітарні науки. — 2007. — № 1. — С. 101–109.
 5. Першукова О. Реформи навчання іноземних мов у Європі — відповідь на виклики сучасності / О. Першукова // Шлях освіти. — 2007. — № 3. — С. 21–24.
 6. ПершуковаО. О. Історія розвитку та стратегічні напрями реформування галузі навчання іноземних мов у країнах ЄС / О. О. Першукова // Наукові освітянські методології та практики. — К. : ЦГО НАН України, 2007. — С. 481–492.
 7. ПершуковаО. О. Реформування шкільної галузі “Іноземні мови” у європейському освітньому просторі / О. О. Першукова // Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу : монографія (ч. 2) : за ред. Н. М. Лавриченко. — К. : Педагогічна думка, 2008. — С. 10–42.
 8. Першукова О.О. Сучасний європейський підручник з іноземної мови в руслі освітніх реформ, – опубліковано у збірнику наукових праць / О. О. Першукова // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / Ін-т педагогіки АПН України, Волинський нац. ун-т. — Луцьк : Вежа, 2007. —  Вип. 7. — С. 178–186.
 9. ПершуковаО. О. Сучасні європейські підходи до формування соціокультурного компоненту змісту навчання іноземної мови / О. О. Першукова // Пріоритетні напрями формування у студентів вищих навчальних закладів професійної іншомовної компетенції : мат. науково-практич. семінару. — Чернігів : Чернігівський держ. пед. університет ім. Т. Г. Шевченка, 2008. — С. 32–38.
 10. ПершуковаО. О. На шляху до міжкультурної свідомості : етапи розвитку соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в європейській освіті / О. О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. — 2008. — № 1. — С. 60–68.
 11. Першукова О. О Зарубіжний досвід використання комп’ютерних технологій у навчанні іноземних мов. / О. О. Першукова // Гуманітарні науки. — 2008. — № 2. — С. 132–139.
 12. Першукова О.О Зарубіжний досвід реалізації світоглядного потенціалу змісту навчання у підручниках з іноземної мови / О. О. Першукова // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / Ін-т педагогіки АПН України. — К. : Педагогічна думка, 2008. — Вип. 8. — С. 375–384.
 13. ПершуковаО. О. Сучасні європейські підходи до формування іншомовної соціокультурної компетенції / О. О. Першукова // Науково-методичний посібник “Проектна діяльність у ліцеї : компетентнісний потенціал, теорія, практика”. — 2008. — С. 102–110.
 14. Першукова О. О. Освітня роль та місце предмету “Іноземна мова” в полікультурному соціумі Європи / О. О. Першукова // Мат. Всеукр. науково-пошукової конф. 27 березня 2008 року : [гімназія 178 Солом’янського р-ну м.Києва]. ― Запоріжжя : Поліграфія ХНРБУ, 2008. ― Том 2. ― С. 8–17.
 15. Першукова О. О. Реалізація особистісно зорієнтованого підходу до навчання іноземних мов за допомогою метою проектів / О. О. Першукова // Проектний підхід до компетентнісно спрямованої освіти : науково-методичний збірник : [наук. ред. І. Г. Єрмаков]. — Запоріжжя : Хортицький навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр, 2008. — Т. 2. — С. 177–182.
 16. ПершуковаО. О. Формування міжкультурної компетенції учнів засобами іноземних мов в умовах полікультурності європейського соціуму / О. О. Першукова // Полікультурні компетенції та виклики ХХІ століття : зб. наук. праць. — 2008. — C. 102–110.
 17. ПершуковаО. О. Основні тенденції реформування освітньої галузі «Іноземні мови» в країнах Європейського Союзу  після другої світової війни / О. О Першукова // Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2008 рік. ― Київ : Педагогічна думка. ― 2008. ― С. 72-73.
 18. Першукова О. О. Стратегія знань — впевненість, відповідальність, надійність : фінський досвід формування світогляду школярів засобами іноземної мови і двомовного навчання / О. О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. — 2009. — № 6. — С. 30–39.
 19. Першукова О. О. У пошуках «ідеального» підходу : інтеграція сучасних підходів до навчання іноземних мов у країнах Європи / О. О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. — 2009. — № 1. — С. 37–46.
 20. Першукова О. Модернізація навчання іноземних мов у європейському освітньому просторі / О. Першукова // Порівняльно-педагогічні студії. — 2009. — № 1. — C. 93–104.
 21. Першукова О. Роль і місце сучасного європейського вчителя у процесі реалізації світоглядного потенціалу змісту навчання іноземної мови / О.Першукова // Гуманітарні науки. — 2009. — № 2. — С. 60–67.
 22. ПершуковаО. О. Реформування освітньої галузі “Іноземна мова” в країнах Європейського Союзу / О. О. Першукова // Актуальні проблеми реформування змісту освіти середніх навчальних закладів країн Європейського Союзу : мат. міжрегіон. науково-практич. семінару присвяченого 135-й річниці заснування Глухівського держ. пед. ун-ту ім. Олександра Довженка : м. Глухів, 21 травня 2009 р. — С. 29–31.
 23. ПершуковаО. О. Соціокультурні чинники формування концепцій навчання іноземних мов у країнах Європейського Союзу та Сполучених Штатах Америки / О. О Першукова // Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки за 2008 рік. : інформаційне видання. ― Київ : Педагогічна думка. ― 2009. ― С. 98-100.
 24. Першукова О. О. Багатомовна освіта — пріоритетний напрям розвитку європейської мовної галузі / О. О. Першукова // Порівняльно-педагогічні студії. — 2010. — № 3–4. — С. 38–47.
 25. ПершуковаО. О. Багатомовна освіта — пріоритетний напрям розвитку європейської мовної галузі / О. О. Першукова // Розбудова освіти для суспільства знань: мова, полікультурність, особистість : мат. міжнарод. науково-практич. конф. 27–28 травня 2010 року. — м. Умань : РВЦ «Софія», 2010. — С. 74–78.
 26. ПершуковаО. О. Стратегія розвитку європейської мовної галузі / О. О. Першукова // Порівняльно-педагогічні студії. ― 2010 / Мат. науково-практич. семінару 17 червня 2010 р. м. Київ : [за загальн. ред. О. І. Локшиної та Н. І. Поліхун]. — К. : Інформаційні системи, 2010. — С. 20–21.
 27. Першукова О. О. Соціально-культурний контекст розвитку багатомовної освіти в Європі / О. О. Першукова // Білінгвальна освіта в контексті сучасного розвитку інтеграційних процесів : зб. матер. міжвузівської науково-практичної конф. 9 грудня 2010 року. — Ірпінь : Національний університет Державної податкової служби України : обліково-економічний факультет, 2010. — С. 99–101.
 28. ПершуковаО. О. Концептуальні засади формування світогляду учнів у процесі опанування іноземних мов в школах Європейського Союзу та США / О. О Першукова // Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки НАПН України за 2009 рік : інформаційне видання. ― Київ : Пед. думка. ― 2010. ― С. 82-83.
 29. Першукова О. О. Соціально-культурні особливості мовної ситуації в Європі / О. О. Першукова // Шлях освіти. — 2010. — № 2. — С. 19–25.
 30. Першукова О. О. Сучасний учитель іноземної мови в умовах формування єдиного освітнього простору Європи / О. О. Першукова // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. — Глухів : ГНПУ ім. Довженка, 2010. — Вип. 15. Частина 1. — С. 55–59. — Серія “Педагогічні науки”.
 31. Першукова О. О. Особливості формування світогляду європейських та північноамериканських школярів у процесі навчання іноземних мов / О. О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. — 2011. — № 1. — С. 96–108.
 32. ПершуковаО. О. Особливості формування світогляду школярів засобами навчання іноземних мов у США як відображення державної мовної політики / О. О Першукова // Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки НАПН України за 2010 рік : інформаційне видання. ― Київ : Пед. думка. ― 2011. ― С. 87-88.
 33. ПершуковаО. О. Європейські школи — модель багатомовної освіти з високим рівнем ефективності / О. О. Першукова // Розвиток освітніх систем у глобальному вимірі: тенденції і прогнози : мат. міжнарод. наукової конф. 26–27 травня 2011 р. — Умань : ПП Жовтий, 2011. — Частина ІІ. — С. 61–65.
 34. ПершуковаО. О. Державна мовна політика США з навчання іноземних мов: проблеми формування світогляду школярів / О. О Першукова // Педагогіка і психологія. ― 2011. ― № ― С. 102-112.
 35. ПершуковаО. О. Іноземні мови у формуванні світогляду американських школярів / О. О Першукова // Шлях освіти. ― 2011. ―№2 (60). ― С. 20-26.
 36. Першукова О.О Європейський досвід навчання іноземних мов як засіб формування світогляду школярів / О. О. Першукова // Наукові записки / Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя : [заг. ред. проф. Є.І. Коваленко]. — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. — № 2. — С. 55–59. — Серія: Психолого-педагогічні науки.
 37. ПершуковаО. О. Роль іноземної мови у формуванні світогляду школярів США / О. О Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах ― 2011. ― № ― С. 87-96.
 38. ПершуковаО. О. Формування світогляду школярів засобами навчання іноземних мов у країнах ЄС та США / О. О Першукова // Педагогічна компаративістика ― 2011 : компаративістські підходи ―  підтримки та розвитку обдарованості (Частина 1) . ― Київ/ ― 2011. ― С. 241-250.
 39. ПершуковаО. О. Державна політика Франції в галузі мовної освіти школярів / О. О. Першукова // Шлях освіти. — — № 1 (63). — С. 24–31.
 40. Першукова О.О. До питання використання зарубіжного досвіду формування світогляду школярів засобами навчання іноземної мови / О.Першукова // Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки НАПН України за 2011 рік : інформаційне видання. – Київ, Інститут педагогіки : Пед. думка. ― 2012 ― С.99-101.
 41. Першукова О. О.Розвиток теоретичних ідей багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи / О. О. Першукова // Вісник ЧНПУ ім. Шевченка : гол. ред. М. О.Носко. — Чернігів : ЧНПУ, 2012. — Вип. 104. ― Том 2 –– С. 45–49. ― Серія : Педагогічні науки.
 42. Першукова О. О. Погляди зарубіжних вчених на двомовну та багатомовну освіту школярів у країнах Європи / О. О. Першукова // Шлях освіти. — — № 2 (64). — С. 23–28.
 43. Першукова О.О. Британський досвід забезпечення якості середньої освіти» /О.О.Першукова // Збірник матеріалів науково-практичного семінару «Педагогічна компаративістика ― 2012 : аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст). ― Київ, 11 червня 2012 р. [за загальною редакцією О.І. Локшиної, Н.І. Поліхун]. ― К. : ТОВ «Інформаційні системи». ― 2012. ― С.56-58.
 44. Першукова О.О. До питання про забезпечення якості освіти школярів у Великій Британії / О.О.Першукова // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. ― Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка. ― 2012. ― № 3 (21). ― С. 94-105.
 45. Першукова О. О. Нотатки з європейського досвіду створення електронного багатомовного посібника для навчання молодших школярів / О. О. Першукова // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць : наук. ред. О. М. Топузов. — К. : Педагогічна думка, 2012. — Вип. 12. — С. 623–630.
 46. Першукова О. О. Багатомовна освіта школярів Іспанії / О. О. Першукова // Шлях освіти. — — № 3 (65). — С. 12–17.
 47. Першукова О. О. Регіональні особливості моніторингу якості шкільної освіти у Великій Британії та Північній Ірландії / О.Першукова // Порівняльно-педагогічні студії. ― 2012. ― № 2. ― С.13-22.
 48. Першукова О. О. Особливості системи забезпечення якості середньої освіти у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії / О. О Першукова // Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки НАПН України за 2012 рік : наукове видання. ― Київ, Інститут педагогіки : Пед. думка. ― 2013. ― С.75-76.
 49. Першукова О. Динамика развития теоретических основ многоязычного образования в странах Европы / О.А.Першукова // Вестн. Челябинского гос. пед. университета. — 2013. — № 2. — С. 81–92.
 50. Першукова О. А. Влияние глобального английского языка как средства межкультурной коммуникации на развитие многоязычного образования в Европе / О. А. Першукова // Научные исследования и разработки. Современная коммуникативистика. ― ― № 4 (5). ― С. 25–30.
 51. Першукова О. Развитие многоязычного образования школьников в современном информационном обществе западноевропейских стран / О. Першукова // Известия российской академии образования. ― 2013. ― № 3. — С. 78–87.
 52. Першукова О. Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи як атрибут епохи постмодерну / О. Першукова // Вісник ЧНПУ ім. Шевченка : гол. ред. М. О. Носко. — Чернігів : ЧНПУ, 2013. — Вип. 111. –– С. 234–239.
 53. Першукова О. Вплив філософських та лінгвістичних концепцій на становлення багатомовної освіти школярів у країнах Європи / О. Першукова // Порівняльно-педагогічні студії. — 2013. — № 2 (16). — С. 14–22.
 54. Першукова О. До питання про розвиток металінгвістичної свідомості учнів у процесі багатомовної освіти / О. Першукова // Анотовані результати науково-дослідної роботи інституту педагогіки НАПН України за 2013 рік : зб. наук. праць. — Київ : Інститут педагогіки : Пед. думка, 2013. — С. 207–208.
 55. Першукова О. Вплив філософських концепцій на становлення та розвиток багатомовної освіти у країнах Західної Європи / О. Першукова // Педагогічна компаративістика ― 2013 : трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практичного семінару (Київ, 10 червня 2013р.). ― Ін-т педагогіки НАПН України [заг.ред. О.І.Локшиної]. ― К. : Педагогічна думка. ― 2013. ― С. 47-49.
 56. Першукова О. Вплив глобалізаційних процесів на утвердження багатомовної освіти в країнах Європи / О. Першукова // Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи : Матеріали міжнародного наукової-практичної конференції, 17-18 жовтня 2013 р. м.Умань . ― Умань : ПП Жовтий О.О. ― 2013 ― Ч.1. ― C. 93-97.
 57. Першукова О. Освіта вчителів для роботи в умовах багатомовної освіти в країнах об’єднаної Європи / О. Першукова // Вісник Житомирського університету ім. Івана Франка. ― 2014. ― № 6 (78). ― С. 148–157.
 58. Першукова О.О. Формування світогляду учнів середніх загальноосвітніх шкіл засобами іноземних мов у країнах ЄС та США / О.О.Першукова // Світоглядний потенціал шкільної гуманітарної освіти в країнах Європейського Союзу та США : [заг. ред. Н. М. Лавриченко]. ― К. : Педагогічна думка. ― ― С. 106-153.
 59. Першукова О. Психолінгвістичні засади розвитку металінгвістичної свідомості школярів у процесі багатомовної освіти в країнах Західної Європи / О. Першукова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. ― 2014. ― № 50. ― С. 66–71.
 60. Першукова О. Аналіз можливостей для розвитку багатомовності європейських школярів в умовах неформальної освіти / О. Першукова // Наукові записки Вінницького держ. пед. університету ім. Михайла Коцюбинського. — 2014. — Вип. 42. — Частина 2. — С. 142–149. ― Серія : Педагогіка і психологія.
 61. Першукова О. Роль та функції вчителя-філолога в контексті інтеграції багатомовного курикулума в шкільній освіті країн Західної Європи / О. Першукова // Вісник Чернігівського нац. пед. університету. — Чернігів, 2014. — Вип. 120. ― С. 162–167. ― Серія : Педагогічні науки.
 62. Першукова О. Соціолінгвістичні засади розвитку багатомовності школярів у країнах Західної Європи / О. Першукова // Вісник Чернігівського нац. пед. університету. — Чернігів, 2014. — Вип. 122. ― С. 208–212. ― Серія : Педагогічні науки.
 63. Першукова О. Роль міжнародних організацій у процесі становлення та розвитку багатомовної освіти в країнах Європи / О. Першукова // Порівняльно-педагогічні студії. — 2014. — №2–3 (20–21). — С. 65–78.
 64. Першукова О. Міжкультурність та багатомовність як напрями модернізації змісту мовної освіти школярів у Європі / О. Першукова // Вісник Чернігівського нац. пед. університету. — Чернігів, 2014. — Вип. 119. ― С. 198–202. — Серія : Педагогічні науки.
 65. Першукова О. Диверсифікація структури багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи / О.Першукова // Наукові записки. ― Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Вінниченка, 2014. — Вип. 132. ― С. 26–30. — Серія : Педагогічні науки.
 66. Першукова О. Еволюція ідей багатомовності в освіті школярів західноєвропейських школярів / О. Першукова // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. ― 2014. ― № 49. ― С. 52–57.
 67. Першукова О. Політичні, економічні та соціокультурні рушії розвитку багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи / О. Першукова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. ― 2014. ― Випуск 29. ― С. 244–252. — Серія : Філологія, Педагогіка, Психологія.
 68. Pershukova O. The European experience of integrated curriculum in the context of school multilingual education usage. / O. Pershukova // European science review : ʺEastWestʺ Association for Advanced Studies and Higher Education GMBH, Vienna, 2014 ― 2014. ― November-December. ― P. 47–48.
 69. Першукова О. Междисциплинарный контекст исследований процесса формирования у школьников способности к многоязычной коммуникации в процессе школьного обучения / О. Першукова // Научные исследования и разработки. Современная Коммуникативистика. — 2014. ― № 6 (13). ― С. 52–62.
 70. Першукова О. Стратегия развития многоязычного образования школьников в Европе : анализ документов международных организаций / О.Першукова // European Journal of Social Sciences. ― 2014. ― №4 (43). ― С. 124–135.
 71. Першукова О. Лингвофилософские основы многоязычного образования школьников в Европе / О. Першукова // Философия образования. ― ― № 1 (52) ― С. 131–139.
 72. Першукова О. Отражение идей постмодернизма в развитии многоязычного образования школьников в странах Западной Европы / О. Першукова // Психолого-педагогический поиск Рязанского пед. университета. ― 2014. ― №1 (29). ― С. 161–
 73. Першукова О. Многоязычное и двуязычное образование европейских школьников: анализ терминов и их сущностные характеристики / О. Першукова //Вестн. Актюбинського гос. университета им. К.Жубанова Министерства образования и науки Республики Казахстан. ― 2014. ― №1(35). ―С. 158–165.
 74. Першукова О. Факторы развития многоязычного образования в странах Западной Европы / О. Першукова // Education’s Role in Preparing Globally Competent Citizens : BCES Conference Books. — Bulgarian Comparative Education Society, 2014. ― Volume — P. 608–616.
 75. Першукова О. Утвердження багатомовної освіти у країнах Європи під впливом явища глобалізації англійської мови / О. О Першукова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25-26 квітня 2014 р.) «Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів». ― Тернопіль, ТНЕУ. ― 2014. ― С. 51―58.
 76. Першукова О. К вопросу о многоязычном образовании европейских школьников как способу развития межкультурной коммуникации / О. Першукова // Сб. статей “Актуальные вопросы гуманитарных наук” по материалам 8-й Междунар. научно-практич. конф. “Актуальные проблемы гуманитарных наук глазами молодежи (15–16 апреля 2013) и 8-й Междунар. научно-практич. конф. “Язык и коммуникация в контексте культуры” (18-19 июня 2013). — Рязань, 2014. ― С. 50–
 77. Першукова О. Особенности подготовки учителей филологов для работы в условиях многоязычного образования в школах Европы / О. Першукова // Материалы Международной научно-практической конференции “Модернизация современного профессионального образования в условиях бакалавриата и магистратуры” 24–25 октября 2013 : Рязанский государственный пед.университет им. С.А.Есенина : отв. ред. Н.В. Мартышина. ― Рязань, 2014. ― С. 357–367.
 78. Першукова О. Современные технологии формирования многоязычия школьников в европейских странах / О. Першукова // Сб. матер. международной научно-теоретич. конф. “Полиязичие и диалог культур” (25 апреля 2014). ― Актобе : Изд. центр АРГУ им. К. Жубанова, ― С. 453–457.
 79. Першукова О. Європейський досвід застосування інтегрованого курикулуму в контексті шкільної багатомовної освіти / О. Першукова // Мат. IV Всеукр. науково-практич. конф. “Сучасні проблеми гуманітаристики : світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії” : ред. : Ю. Л. Бошицький, О. В. Чернецька, С. Я. Українець. ― Рівне : О. Зень, 2014 ― С. 280–283.
 80. Першукова О. Лінгводидактичний аспект формування багатомовності західноєвропейських школярів у контексті багатомовної освіти / О. Першукова // Зб. мат. ІІ Всеукр. науково-практичної конф. “Проблеми мовної особистості : лінгвістика і лінгводидактика” 14–15 листопада. — К. : Київський національний лінгвістичний університет, 2014. ―С.121-125.
 81. Першукова О. До питання про застосування системно-синергетичного підходу в багатомовній освіті європейських школярів / О. Першукова // Сучасна іншомовна освіта в Україні : стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : 16 жовтня 2014 р. м. Умань. ― Умань : ФОП Жовтий О.О., 2014. ― С. 199–203.
 82. Першукова О. Модернізація змісту освіти з формування багатомовності школярів у країнах Західної Європи / О.Першукова // Мовна освіта в Україні і за кордоном: тенденції, реалії, перспективи розвитку : матеріали міжрегіонального науково-практичного семінару (15–16 травня 2014 р.) : гол. ред. Г .П .Кузнєцова. ― Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2014. ― С. 37–39.
 83. Першукова О. До питання про застосування навчально-пізнавальних стратегій у багатомовній освіті школярів Західної Європи / О.Першукова // Педагогічна компаративістика ― 2014 : якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст : Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (Київ, 5 червня 2014 року) : Інститут педагогіки НАПН України : під заг. ред. О.І. Локшиної. ― К. : Педагогічна думка, 2014. — С. 90–92.
 84. Першукова О. Утвердження багатомовної освіти у країнах Європи під впливом явища глобалізації англійської мови / О. Першукова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 квітня 2014 р.) “Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних процесів.” ― Тернопіль : ТНЕУ, 2014. ― С. 51–58.
 85. Першукова О. О. Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи : монографія / О. О. Першукова. — К. : ТОВ “СІК ГРУП Україна”, 2015. — 652 с.
 86. Pershukova O. Notes from European experience on multilingual talking books for young schoolchildren learning creativity / O. Pershukova // Зб. наук. праць “Педагогічна освіта : теорія і практика” Камянець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. — 2015. ― Вип. 18 (1). ― C. 122–126.
 87. Першукова О. Особливості оцінювання якості навчальних досягнень школярів у контексті багатомовної освіти в країнах Європи / О. Першукова // Іноземні мови. — 2015. — №1 (81). — С. 11–19.
 88. Першукова О. Навчальні матеріали для багатомовної освіти школярів: Аналіз ситуації в країнах Західної Європи / О. Першукова // Іноземні мови. — 2015. — №2 (82). ― С. 2–12.
 89. Першукова О. Лінгводидактичні засади багатомовної освіти школярів у країнах Європи / О. Першукова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського нац. лінгвістич. університету. — 2015. — Вип. 30. — С. 311–314. — Серія : Філологія, Педагогіка, Психологія.
 90. Першукова О. Использование информационных технологий и интернет-ресурсов в контексте многоязычного образования школьников в Европе / О. Першукова // Язык и коммуникация в контексте культуры : сб. науч. статей по итогам 9-й Международ.начучно-прикатич. конф. (21―22 мая 2015 г). — Рязань. — 2015. — С. 103–107.
 91. Першукова О. Некоторые аспекты современной подготовки педагога-филолога в условиях многоязычного образования в странах Европы / О. Першукова // Сб. материалов научно-практич. конф. с международным участием “Концептуальные основы и опыт профессионального-личностного становлення и развития специалиста” : Рязанский гос. университет им. С. А. Есенина 17 октября 2014. — Рязань, 2015. ― 150-156.
 92. Першукова О.О. Тенденції розвитку багатомовної освіти школярів: західноєвропейський контекст та українські перспективи / О. О. Першукова // Український педагогічний журнал. ― 2016. ― №2. ―С. 13-26.
 93. Першукова О.О. Навчальні матеріали для формування багатомовності західноєвропейських школярів /  О. О. Першукова // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць : наук. ред. О. М. Топузов. — К. : Педагогічна думка, 2016. — Вип. 16. — С. 304–318.
 94. Першукова О.О. Методологічна модель порівняльно-педагогічного дослідження тенденцій розвитку багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи / О. О. Першукова // Порівняльно-педагогічні студії. ― 2016. ― №2 (28). ― С. 5.16.
 95. Першукова О.О. Багатомовна освіта школярів у країнах Західної Європи як об’єкт порівняльно-педагогічного дослідження / О. Першукова // Мова, освіта, культура: античні цінності ― сучасне застосування: матеріали Міжнародного дискусійного форуму: 19-20 травня 2016. м. Умань. ― Умань  : ФОП Жовтий О.О., 2016. ― С. 230–233.
 96. Першукова О.О. Формування здатності до міжкультурного спілкування ― провідний напрям модернізації змісту іншомовної освіти / О. Першукова //Сучасна іншомовна освіта в Україні та за кордоном: стан, виклики і перспективи: матеріали ІІ міжрегіонального науково-практичного семінару за участю вчених України та зарубіжжя 25-26 жовтня 2016 р. ― Глухів : ФОП Ткачов О.О., 2016. ― С.15-19.
 97. Першукова О.О. Елементи зарубіжного досвіду формування міжкультурної компетентності майбутніх перекладачів / О. Першукова // Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: мат. міжнарод. наукової конф. 25–26 травня 2017р. — Умань : Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2017. — Частина ІІ. — С.94-97.

 

 

 

Перейти до панелі інструментів