Home » Студенту » Вступний екзамен в магістратуру

Вступний екзамен в магістратуру

Інформація щодо екзамену з іноземної мови (англійська) за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців з вищою освітою освітнього ступеня «Магістр»

ГРАФІК ІСПИТІВ

Мета іспиту з іноземної мови — визначення рівня знань за напрямами професійної діяльності та формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін відповідних освітньо-професійних програм. Вступник повинен продемонструвати фундаментальні, професійно-орієнтовні знання та вміння, здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені програмою вступу.

Іспит з іноземної мови проходить у письмовій формі у вигляді тестових завдань.

Іспит з іноземної мови проводиться впродовж 90 (дев’яноста) хвилин.  

БУДЬ ЛАСКА, НЕ ЗАБУВАЙТЕ ВЗЯТИ З СОБОЮ ПАСПОРТ АБО ІНШИЙ ДОКУМЕНТ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ВАШУ ОСОБУ.

Перелік програмних питань з дисциплін, які виносяться на екзамен та список літератури для самостійної підготовки вступника можна подивитися за спеціальностями у відповідних Програмах:

Перейти до панелі інструментів