Home » Про нас » Пазюра Наталія Валентинівна

Пазюра Наталія Валентинівна

pazyura

Пазюра Наталія Валентинівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету. Автор більше 60 публікацій, серед яких наукові статті, монографії, навчально-методичні посібники,  спеціальні курси.

Пазюра Н.В. y 1985 p. здобула кваліфікацію «інженер-механік» зі спеціальності «підйомно транспортні машини й устаткування». У 1997 р. вона одержала другу вищу освіту зі спеціальності «мова та література» і кваліфікацію «Вчитель англійської і китайської мов та літератури».

Становлення Н.В. Пазюри як науковця відбувалось в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, в якому вона навчалась в аспірантурі та докторантурі, та в період 2014-2015 рр. виконувала обов’язки завідувача відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих. Захоплення Наталії Валентинівні самобутністю азійського світу знайшло відображення в її наукових дослідженнях. В 2007 р. була захищена кандидатська дисертація на тему «Особливості розвитку професійно-технічної освіти в Китаї (остання чверть XX століття)». Темою докторської дисертації стала «Теорія і практика внутрішньофірмової підготовки виробничого персоналу на підприємствах Японії та Південної Кореї», яку вона успішно захистила у 2014 р.

З 2015 року Наталія Валентинівна є завідувачем кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету. У стінах університету Н.В. Пазюра проводить значну наукову, науково-організаційну та педагогічну роботу. Коло наукових інтересів Пазюри Наталії Валентинівні становлять освітні системи зарубіжних країн, підготовка фахівців в розвинутих азійських та європейських країнах, особливості викладання англійської мови за професійним спрямуванням. На сьогодні Наталія Валентинівна має близько 100 наукових праць серед яких 2 одноосібні монографії, 3 навчальних посібника, з яких 2 мають гриф Міністерства освіти і науки України, програми спеціальних курсів, практикум. Серйозну увагу науковець приділяє опануванню дисертацій, є членом двох спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук (Національний авіаційний університет, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України), член редакційних колегій наукових журналів, здійснює керівництво аспірантами та науковою роботою студентів. Наталія Валентинівна постійно бере участь в організації на кафедрі авіаційної англійської мови науково-практичних конференцій, методичних семінарів, круглих столів, де очолює роботу. Запрошується головувати у складі державної екзаменаційної комісії у вищі навчальні заклади. Відзначена грамотами і подяками різних рівнів.

На кафедрі викладає дисципліну “Ділова англійська мова”

Дивитись публікації

Перейти до панелі інструментів