Home » Новини » Передзахист Васюкович О.М.

Передзахист Васюкович О.М.

30 жовтня 2017 року в  аудиторії 11.313 на кафедрі авіаційної англійської мови відбувся попередній захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі  спеціальності 13.00.04 Педагогіка та методика вищої освіти аспіратки, старшого викладача кафедри Васюкович Оксани Миколаївни на тему «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ РАДІООБМІНУ У НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ» (науковий кервник – Петращук Олена Петрівна, д.п.н., профессор).

На пепередній захист було запрошено кандидата педагогічних наук, доцента кафедри аеронавігаційних систем Луппо Олександра Євгенійовича.

Аспірантка кафедри Васюкович О.М. у своєму виступі обґрунтувала актуальність теми, мету та завдання дисертаційної роботи, розкрила наукову новизну, теоретичне і практичне значення виконаного дослідження, виклала основні положення та висновки дисертації. Васюкович О.М. відповіла на поставлені запитання, які стосувалися змісту та наукової новизни дисертаційної роботи, власних публікацій у фахових виданнях, практичного значення одержаних результатів наукового дослідження та його документального підтвердження.

1 2

Перейти до панелі інструментів