Home » Новини » Вітаємо колег!

Вітаємо колег!

4 липня 2018 року старші викладачі кафедри авіаційної англійської мови Бистрова Богдана Василівна та Васюкович Оксана Миколаївна успішно захистили дисертаційні дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. Теми досліджень присвячені актуальним питанням професійної освіти: «Професійна підготовка бакалаврів з кібербезпеки у вищих навчальних закладах США» (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Пазюра Наталія Валентинівна) та «Формування професійної готовності майбутніх авіадиспетчерів до ведення радіообміну у нестандартних ситуаціях» (науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Петращук Олена Петрівна). Захист відбувся в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України. 
Вітаємо з успішних захистом!

 

Перейти до панелі інструментів