Home » Конференції » Інноваційні педагогічні технології навчання англійської мови для спеціальних цілей у вищих навчальних закладах

Інноваційні педагогічні технології навчання англійської мови для спеціальних цілей у вищих навчальних закладах

22.06.2018 в 11.313 ауд. на базі кафедри авіаційної англійської мови відбувся семінар “Інноваційні педагогічні технології навчання англійської мови для спеціальних цілей у вищих навчальних закладах”. Семінар був присвячений проблемам специфіки мовної підготоки фахівців у вищих навчальних закладах на основі матеріалів Школи підвищення кваліфікації для викладачів від Британської Ради. Учасниками заходу було розглянуто детально термін ESP (English for Specific Purposes) «Англійська мова для спеціальних цілей», проаналізовано його зв’язок з  іншими типами навчання англійській мові в парадигмі ELT (English Language Teaching) «Викладання англійської мови», визначено підрозділи ESP, проаналізовано навчальні підходи Teaching for… та Teaching through… . Здобутки семінару будуть використовуватися для підвищення якості та ефективності практичних занять з англійської мови за професійним спрямуванням, професійної англійської мови та авіаційної англійської мови в Національному авіаційному університеті.  Дякуємо колегам за плідну співпрацю!

Перейти до панелі інструментів