Home » Конференції » Міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма»

Міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми формування англомовної компетенції для спеціальних цілей: компетентнісна парадигма»

В конференції взяли участь науковці з Національного авіаційного унівесритету, Національного технічного університету України «КПІ», Національного транспортного університету, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України тощо. Обговорювалися питання стосовно спеціфіки професійної підготовки майбутніх фахівців авіаційної галузі а також роль англійської мови в підготовці майбутніх фахівців. На сайті кафедри опублікована електронна збірка тез. 

 

Перейти до панелі інструментів