Home » Конференції

Конференції

  • VІ Науково-практична Інтернет конференція
  • з міжнародною участю “Вища школа: удосконалення якості підготовки фахівців”, 30 квітня 2023″: збірник тез доповідей.

Перейти до панелі інструментів