Home » Головна

Головна

Інформація про вступний екзамен в магістратуру з англійської мови

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

 

Увага! Кафедра авіаційної англійської мови є офіційним центром з підготовки до міжнародних Кембриджських екзаменів з англійської мови (Cambridge Assessment English Athorised Preparation Centre). (Подробиці тут).

Історія кафедри

        22 квітня 2009 р. – день народження НН Інституту аеронавігації та разом з ним – кафедри авіаційної англійської мови.

         Кафедра авіаційної англійської мови створена у відповідь на підвищення міжнародних та національних вимог до мовної підготовки майбутніх фахівців з аеронавігації, зокрема майбутніх фахівців з УПР. Адже за рекомендаціями ІКАО, які були гармонізовані українським законодавством, авіаційні диспетчери повинні вміти вести радіообмін англійською мовою та вміти при необхідності застосовувати у професійній діяльності звичайну англійську мову на високому рівні. Метою створення кафедри є підвищення ефективності управління університету, посилення персональної відповідальності керівників усіх рівнів за наслідки своєї діяльності, створення нових напрямків підготовки фахівців для авіаційної галузі та на виконання рішення вченої ради університету від 22 квітня 2009 р. протокол № 4.

       Головними завданнями кафедри є організація та здійснення на високому рівні навчальної та навчально-методичної роботи з дисциплін кафедри, виховної роботи серед студентів, наукових досліджень за профілем кафедри, підготовки науково-педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації.

       Вся робота кафедри підпорядкована підготовці майбутніх фахівців, які мають високий рівень професійної компетентності на основі  глибоких теоретичних знань, практичних умінь, навичок та активної життєвої позиції. У цьому контексті володіння англійською мовою розуміється як мовна складова професійної компетентності майбутнього фахівця, тобто є частиною його/її загальної професійної підготовки в університеті.

      Професорсько-викладацький склад кафедри представлений науковцями та досвідченими викладачами авіаційної англійської мови. Кафедру авіаційної англійської мови очолює Пазюра Наталія Валентинівна.

      Ресурсні можливості кафедри дозволяють підготувати студентів на рівні відповідно до міжнародних вимог. Кафедра знаходиться в 11 корпусі, каб. 413. Навчання проходить комфортних світлих аудиторіях, обладнаних сучасними меблями та необхідною аудіотехнікою. В наявності є комп’ютерний клас (ауд. 313) з доступом до мережі Інтернет.

      Кафедра англійської авіаційної мови веде підготовку для майбутніх фахівців за наступними спеціальностями та спеціалізаціями:

  1.  Спеціальність: 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Спеціалізація: Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

 

  1. Спеціальність: 153 Мікро- та наносистемна техніка
   Спеціалізація: Фізична та біомедична електроніка

 

  1. Спеціальність: 171 Електроніка
   Спеціалізація: Електронні системи, Електронні технології Інтернету речей, Електронні прилади та пристрої

 

  1. Спеціальність:  172 Телекомунікації та радіотехніка
   Спеціалізація: Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення, Телекомунікаційні системи та мережі, Комп’ютерно-інтегровані радіоінформаційні системи та технології, Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

 

  1. Спеціальність: 173 Авіоніка
   Спеціалізація: Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання, Комп’ютерний дизайн авіоніки

 

 1. Спеціальність: 272 Авіаційний транспорт
  Спеціалізація: Обслуговування повітряного руху, Системи аеронавігаційного обслуговування, Безпілотні авіаційні комплекси

       На кафедрі авіаційної англійської мови викладаються такі дисципліни:

Фахова іноземна мова

Авіаційна англійська мова

Англійська мова для професійного спілкування

Авіаційна англійська мова (Частина 1, 2, 3, 4)

Ділова іноземна мова

      Завдяки підтримці ТОВ НМЦ ПО Аеролінгва в роспоряджені викладачів та студентів сучасні підручники з авіаційної англійської мови та іншимі навчальні матеріали, в тому числі аудіо та відео матеріали, словники, журнали.

      Кафедра має зв’язки з українськими та зарубіжними партнерами, серед яких відомі авіаційній міжнародній спільноті навчальні заклади і центри :

  • Харківський інститут військово-повітряних сил ім. І. Кожедуба,

 

  • Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова,

 

  • Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

 

  • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ,

 

  • Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України,

 

  • Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди,

 

  • Британська Рада,

 

  • АЕРОЛІНГВА (Україна)

 

  • Оксфорд клас (Україна),

 

  • Mayflower Colledge (ВеликаБританія),

 

  • Юнченський університет (Китай).

 

Перейти до панелі інструментів