Home » Форум

Форум

СЕКЦІЯ 4 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ  

  RSS

Lily_Korol
Member Admin
Joined: 9 років ago
Posts: 11
23.04.2018 20:43  

В цій секції представлено такі доповіді:

 1. Баб’юк О. В. 
  ЗМІСТ НАВЧАННЯ МОНОЛОГУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ 
 2. Брик Т.О.,Журавель В.В. 
  SOME ASPECTS OF INQUIRY-BASED APPROACH IN ELT
 3. Василенко І.О., Червінська Л.М. 
  АКТУАЛЬНІСТЬ КОМУНІКАТИВНО-ТВОРЧОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
 4. Васюкович О.М. 
  КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ АВІАДИСПЕТЧЕРІВ ДО ВЕДЕННЯ РАДІООБМІНУ У НЕСТАНДАРТНИХ СИТУАЦІЯХ 
 5. Кондрашова А.В. 
  ОСНОВНІ ВИКЛИКИ У ВИКЛАДАННІ ESP
 6. Kulikova O.V., Timonova G.V. 
  SITUATIONAL APPROACH USAGE IN TERMS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING 
 7. Nemlii L.S. 
  READING STRATEGIES IN TEACHING ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES 
 8. Petrashchuk O.P. 
  ENGLISH LANGUAGE IN PROFESSIONAL COMMUNICATION

 9. Shatska O
  中国英语教育的状况

Запрошуємо до обговорення!

 

Quote
Share:
Перейти до панелі інструментів
  
Working

Please Login or Register