Home » Про нас » Петращук Олена Петрівна

Петращук Олена Петрівна

IMG_7801_000

    Петращук Олена Петрівна доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської філології, обіймала посаду завідувача кафедри авіаційної англійської мови  Національного авіаційного університету з 2009 по 2015р.,  автор більше 100 публікацій, серед яких наукові статті, монографії, підручники, навчальні посібники, словники, методичні рекомендації, навчальні курси для фахівців авіаційної галузі, власник трьох зареєстрованих винаходів з авіаційної англійської мови, у тому числі Тест з англійської мови для авіаційних фахівців, ухвалений Державною авіаційною службою України.

У 1977р. закінчила з відзнакою Дніпропетровський державний університет. Уже в університеті вивчала проблеми навчання англійської мови для спеціальних цілей і тестового контролю. Так, дипломна робота О.П. Петращук була присвячена проблемі розроблення завдань для тестового контролю у навчанні англійської мови студентів математичних факультетів.

У 1991р. захистила кандидатську дисертацію на кафедрі Київського державного педагогічного інституту іноземних мов (нині – Київський національний лінгвістичний університет), присвячену проблемі методики навчання фахової лексики студентів медичних вузів.

У докторській дисертації (2000р.) професор Петращук запропонувала концепцію комунікативно спрямованого тестового контролю, який дозволяє найточніше прогнозувати рівень володіння мовою під час спілкування в умовах реального життя.

Науково-викладацький стаж професора Петращук нараховує більше ніж 30 років у системі вищої освіти, в тому числі у Київському національному лінгвістичному університеті та Академії педагогічних наук України. Під її керівництвом захищено 8 кандидатських дисертацій і 1 докторська.

У різні роки професор Петращук брала участь і координувала низку міжнародних проектів, серед яких проекти фонду Відродження (1994р.), Британської Ради (1997-2001рр.), ООН (2001-2005рр.), Ланкастерського університету (Великобританія, 2008-2010рр.).

З 2002р. професор Петращук займається проблемою впровадження нових міжнародних вимог до володіння англійською мовою фахівцями авіаційної галузі, бере участь у більшості заходів, присвячених цій проблемі під егідою Міжнародної організацій цивільної авіації (ІКАО). У 2005-2008 рр. вона очолювала робочу групу з англійської мови Регіональної Асоціації розвитку аеронавігації (РАДА).

З червня 2009 р. професор Петращук очолює кафедру авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету. З ініціативи О.П.Петращук у журналі Вісник НАУ  було засновано рубрику «Професійна освіта», яка має статус фахового видання за спеціальністю «Педагогічні науки». Професор Петращук є членом редакційної колегії наукового журналу Вісник НАУ, членом спеціалізованої ради НАУ з захисту кандидатських дисертації. На кафедрі авіаційної англійської мови функціонує аспірантура зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Як визнаний спеціаліст у галузі методики викладання англійської мови і тестування професор Петращук надає фахові консультації установам і підприємствам авіаційної галузі з питань організації навчального процесу, зокрема, Державному підприємству з організації повітряного руху України (Украерорух), авіакомпанії «Українські вертольоти», Державному підприємству «Міжнародний Аеропорт «Бориспіль» та ін.

Під керівництвом професора Петращук розроблені підручники з авіаційної англійської мови для авіадиспетчерів, інженерів, менеджерів у сфері авіації, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Також під її керівництвом розроблено Тест з англійської мови для авіаційного персоналу (ТАМА), формат якого відповідає вимогам ІКАО. Тест ТАМА погоджений Державіаадміністрацією України. Сьогодні цей тест використовується для визначення рівня володіння англійською мовою за шкалою ІКАО авіадиспетчерами та членами екіпажів повітряних суден.

Професор Петращук є автором тренувальних курсів для викладачів авіаційної англійської мови, а також для рейтерів та екзаменаторів володіння англійською мовою відповідно до вимог ІКАО, неодноразово проходила навчання, зокрема, з фразеології радіообміну та методики навчання авіаційної англійської мови, управління ресурсами екіпажу (CRM), ролі людського фактору в безпеці польотів, а також вивчала зарубіжний досвід підготовки майбутніх пілотів (Іспанія) та диспетчерів (ФРН).

Професор Петращук була нагороджена відзнакою Міністерства освіти та науки України: медаллю «Відмінник освіти», а також володіє багатьма міжнародним сертифікатами , які свідчать про постійне підвищення кваліфікації у різних напрямках її професійної діяльності.

e-mail: Petrachuk_e_p@hotmail.com