Home » Про нас » Першукова Оксана Олексіївна

Першукова Оксана Олексіївна

pershukova

 

Першукова Оксана Олексіївна ― доктор педагогічних наук, професор кафедри авіаційної англійської мови. Автор близько 120 публікацій, з них 3 монографії. Науковий керівник трьох дисертаційних робіт за спеціальністю 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки, дві з котрих успішно захищені в 2015 і 2017 рр.

З 1994 р. до 1995 р. — викладач англійської мови кафедри іноземних мов природничих факультетів Київського державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. З 1995 р. науковий співробітник лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України. В 2002 р. захистила кандидатську дисертацію присвячену дослідженню процесу розвитку соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в європейській шкільній освіті. Звання старшого наукового співробітника отримала в 2009 р. Упродовж 2005–2015 рр. Першукова О. О. проводила наукові дослідження в галузі підвищення якості мовної освіти, розвитку і збереження багатомовності в контексті освітнього простору країн Європи.

Докторську дисертацію, присвячену розвитку багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи, захистила в 2016 році в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.  З 2016 року працювала на посаді професора кафедри іноземної філології та перекладу Національного транспортного університету.

На кафедрі викладає дисципліни “Іноземна мова”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

Список праць