Home » Про нас » Кучай Тетяна Петрівна

Кучай Тетяна Петрівна

dsc_7669-819x1024

Кучай Тетяна Петрівна ­– доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри авіаційної англійської мови Національного авіаційного університету.

У 2004 році пройшла загальний інтенсивний курс навчання  в школі “Англо-Континентал” в Англії. Має сертифікат навчання.

У 2010 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки» з теми: «Підготовка майбутніх учителів в університетах Великої Британії до екологічного виховання учнів».

З 2011 по 2013 рік була стипендіатом Кабінету Міністрів України.

З грудня 2014 року Рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри дошкільної і початкової освіти.

У 2015 році захистила докторську дисертацію в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України зі спеціальностей: 13.00.01 – «Загальна педагогіка та історія педагогіки», 13.00.07 – теорія та методика виховання. Тема дисертації: «Система професійної підготовки вчителів початкових класів в університетах Японії до морально-етичного виховання учнів».

Кучай Тетяна Петрівна особисто вивчала досвід японських університетів, відвідуючи цю країну та працюючи в бібліотеках Японії, беручи участь у симпозіумі в м. Кіото (Японія), ознайомлювалася з роботою професорсько-викладацького складу Кіотського та Токійського університетів.

Автор більше 100 публікацій, серед яких наукові статті, монографії, навчально-методичні посібники.