Home » Про нас » Петращук Олена Петрівна

Петращук Олена Петрівна

IMG_7801_000

    Петращук Олена Петрівна доктор педагогічних наук, професор кафедри англійської філології, обіймала посаду завідувача кафедри авіаційної англійської мови  Національного авіаційного університету з 2009 по 2015р.,  автор більше 100 публікацій, серед яких наукові статті, монографії, підручники, навчальні посібники, словники, методичні рекомендації, навчальні курси для фахівців авіаційної галузі, власник трьох зареєстрованих винаходів з авіаційної англійської мови, у тому числі Тест з англійської мови для авіаційних фахівців, ухвалений Державною авіаційною службою України.

Освіта 

Дніпропетровський державний університет, філологічний факультет, відділення романо-германських мов 1972-1977 (диплом філолога, викладача англійської мови та літератури: 1977); Київський національний лінгвістичний університет, кафедра методики викладання іноземних мов, аспірантура на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук, дисертація захищена в грудні 1991 р.; вчену ступінь кандидата наук присвоєно 26.12.1991 р. (диплом № 054723); вчене звання доцента присвоєно 28.11.1994 р. (атестат № 005235); Київський національний лінгвістичний університет, кафедра методики викладання іноземних мов, докторантура на здобуття вченого ступеня доктора педагогічних наук, дисертація захищена в вересні 2000 р.; вчену ступінь доктора наук присвоєно 14.03.2001 р. (диплом № 001715); вчене звання професора присвоєно 26.02.2002 р. (атестат № 001179).

Підвищення кваліфікації

1998–2001 Ланкастерський Університет (м. Ланкастер, Велика Британія) – комунікативна методика викладання, розроблення програм навчання англійської мови для студентів-філологів.

2005 Mayflower College (м. Плимут, Велика Британія) – дизайн тесту за шкалою ІКАО, кваліфікація рейтера на допуск авіа персоналу на робоче місце за рівнем володіння англійською мовою.

2007 Компанія «FlightSpeak» (м. Сабадель, Маторо, Іспанія) – мовна підготовка пілотів з використанням можливостей навчання на тренажері.

2008-2009 Ланкастерський Університет (м. Ланкастер, Велика Британія) – дистанційний магістерський курс для тестологів – розроблення мовних тестів, методи перевірки якості тесту, тестування, застосування методів оцінки результатів.

2008, 2010 Коледж спеціалістів менеджменту і лінгвістики (м. Борнмут, Велика Британія) – авіаційна англійська мова з фразеологією радіообміну, методика викладання авіаційної англійської мови.

2013 Університет менеджменту освіти Національної Академії педагогічних наук України (м. Київ, Україна) – менеджмент дистанційного навчання в закладах вищої освіти.

Професійна діяльність

1977-1988 – Дніпропетровський медичний інститут, кафедра викладання іноземних мов, викладач англійської мови;

1988 – 2002 – Київський національний лінгвістичний університет – аспірант, докторант, доцент кафедри методики викладання іноземних мов, професор і завідувачка кафедри англійської філології; керівник університетського Центру оцінки і тестування;

2002-2007 – Національна академія педагогічних наук, головний науковий співробітник лабораторії навчання іноземних мов;

2007-2009 – Університет сучасних знань, завідувачка кафедри романо-германської філології;

2009-2015 – Національний авіаційний університет, завідувачка кафедри авіаційної англійської мови; з 2015 р. – професор тієї ж кафедри;

з 2003 – директор навчально-методичного центру післядипломної освіти «Аеролінгва» (мовна підготовка і тестування з англійської мови авіаційного персоналу всіх категорій).

Наукові інтереси:

Теоретична лінгвістика: Особливості усного дискурсу радіотелефонії англійською мовою; когнітивні стратегії оволодіння іноземною мовою; феномен мовної комунікації в системах «людина – машина»; жанровий аналіз спеціальних текстів; критичний аналіз дискурсу спілкування в експертному мультикультурному середовищі; переклад та інтерпретація як вид непрямого (медійного) спілкування.

Прикладна лінгвістика – методика навчання англійської мови для спеціальних цілей, англомовна складова професійної компетентності авіаційних фахівців; вимірювання та оцінка сформованості англомовної компетенції (шкали ІСАО, СEFR), дизайн та адміністрування тесту з урахуванням потреб в англомовному спілкуванні для вирішення завдань у ситуаціях професійної діяльності; надійність та валідність екзаменаційних систем з компонентом людського фактору.

Науково-дослідницька діяльність:

Публічний захист

1977 – захист дипломного проекту на тему «Тестові завдання з англійської мови для студентів математичних факультетів університетів», диплом спеціаліста-філолога;

1991 – захист кандидатської дисертації на тему «Навчання англійської медичної лексики усного професійного спілкування з урахуванням індивідуально-психологічних особливостей студентів», диплом кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання іноземних мов;

2000 – захист докторської дисертації на тему «Теоретичні основи тестового контролю іншомовної комунікативної компетенції учнів середньої загальноосвітньої школи (на матеріалі англійської мови), диплом доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання: германські мови.

Керівництво дисертаціями

Кандидатів наук – 10, докторів наук – 1

Наукове керівництво науково-дослідними проектами

2005-2008 – Проект «Впровадження нових вимог ІСАО до володіння англійською мовою фахівцями диспетчерського складу Украероруху».

Результат: Розроблено Концепцію мовної підготовки фахівців диспетчерського та льотного складу і Тест з англійської мови для авіа персоналу (ТАМА, англ.:ТЕАР); Курс мовної підготовки і Тест запатентовано. Тест ухвалено Державною авіаційною адміністрацією України і рекомендовано для використання у тестуванні фахівців авіадиспетчерського та льотного складу.

2010-2012 – Проект «Автоматизована система мінімізації впливу людського фактору з англомовною складовою на безпеку аеронавігаційного обслуговування».

Результат: Запропоновано Концепцію самооцінки рівня володіння англійською мовою авіа персоналом для його підтримки у між сертифікаційний період; розроблено електронний посібник з тестування на рівень володіння мовою за шкалою ІСАО; продукт запатентовано.

2011-2015 – Проект «Педагогічні умови формування англомовної складової професійної компетентності авіаційних фахівців у контексті міжнародних вимог».

Результат: а) Досліджено структуру та зміст професійної компетентності авіадиспетчерів і пілотів в умовах радіообміну, отримано попередні результати аналізу усного дискурсу радіотелефонного зв’язку в нестандартних ситуаціях; виконується педагогічний експеримент; б) Досліджено педагогічні умови формування педагогічної компетентності диспетчера-інструктора, укладено дескриптори рівнів якості педагогічної компетентності, розроблено інтерактивну технологію підготовки диспетчера-інструктора в авіаційних навчальних закладах.

За темою проекту захищена кандидатська дисертація, автор – Немлій Л.С.

Участь в інших проектах:

1998-2001 – Проект «Розроблення типової Програми з англійської мови для студентів-філологів університетів» (у співробітництві з Ланкастерським університетом Великої Британії). Результат: Curriculum for English Language Development in Universities and Institutes. – Kyiv: British Council, 2001. (an author of Ch.7: Assessment)

2005-2008 – Регіональна Рада з розвитку аеронавігації (члени Ради: Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Росія), співголова робочої групи з впровадження нових мовних вимог ІСАО у співпраці з S. Cook (MLS College, Велика Британія). Результат: Концепція мовної підготовки фахівців диспетчерського складу та підтримання набутого рівня відповідно до вимог ІСАО.

З 2003 – Навчально-методичний центр післядипломної освіти «Аеролінгва». Результат: програми підготовки з англійської мови авіаційних спеціалістів усіх категорій, навчальні посібники з авіаційної англійської мови для авіадиспетчерів, інженерів аеронавігації, менеджерів в авіації, тести з англійської мови у відповідності до вимог ІСАО (Doc ІСАО 9835) для диспетчерів усіх категорій, пілотів повітряних суден усіх категорій та бортпровідників; програми підготовки викладачів авіаційної англійської мови, екзаменаторів/інтелок’ютерів, рейтерів відповідно до рекомендацій ІСАО (9835, Cir ICAO 318, 323), програми з підготовки до ведення радіообміну англійською мовою (фразеологія) (9432, 4444), формати екзамену з фразеології радіообміну, тесту з англійської мови для авіаційного персоналу на рівень володіння за шкалою ІСАО (інваріанти для пілотів літаків, пілотів гелікоптерів, бортпровідників гелікоптерів, диспетчерів за всіма зонами відповідальності); програми підготовки з загальної англійської мови для складання тесту на рівень володіння за шкалою Ради Європи.

Добровільна науково-академічна діяльність

Член експертної ради Державної атестаційної комісії України; член спеціалізованої ради з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, Національний авіаційний університет; член спеціалізованої ради з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання (германські мови, класичні мови), Національний університет імені Тараса Шевченка; член науково-методичної технічної ради Інституту аеронавігації Національного авіаційного університету; член редакційної колегії наукового журналу «Вісник НАУ» (‘Proceedings of National Aviation University’).

Членство в міжнародних професійних асоціаціях

З 2000 року участь у заходах Європейської асоціації фахівців з тестування та оцінки (EALTA)

З 2005 року участь у заходах Міжнародної асоціації англійської мови цивільної авіації (ІСАЕА)

З 2014 – член наукового Центру з авіаційної комунікації (ACRC), Варшавський університет (Польща)

Керівництво широкомасштабними проектами

2001-2005 – Національний менеджер реалізації проекта ООН (Міжнародна організація праці) з  викоренення дитячої праці в Україні; пілотні регіони – Донецька, Херсонська, Вінницька і Київська області.

2005 – 2008 – підготовка з англійської мови та тестування диспетчерів України у семи областях протягом 5-ти семестрів відповідно до нових мовних умов ІКАО; 2006 р. – тестування (benchmarking) за системою IELTS; 2007-2009 – тестування на рівень володіння мовою за шкалою ІСАО.

2007-2010 – Координатор методичної роботи з навчання медичних сестер України англійської мови для складання екзамену IELTS (Британська Рада в м. Києві) для працевлаштування у лікарнях США.

e-mail: petrashchuk.mail@gmail.com

На кафедрі викладає дисципліну “Авіаційна англійська мова”

Список праць.

Перейти до панелі інструментів