Home » Про нас » Першукова Оксана Олексіївна

Першукова Оксана Олексіївна

pershukova

 

Першукова Оксана Олексіївна ― доктор педагогічних наук, професор кафедри авіаційної англійської мови. Автор близько 120 публікацій, з них 3 монографії. Науковий керівник трьох дисертаційних робіт за спеціальністю 13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки, дві з котрих успішно захищені в 2015 і 2017 рр.

З 1994 р. до 1995 р. — викладач англійської мови кафедри іноземних мов природничих факультетів Київського державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. З 1995 р. науковий співробітник лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України. В 2002 р. захистила кандидатську дисертацію присвячену дослідженню процесу розвитку соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в європейській шкільній освіті. Звання старшого наукового співробітника отримала в 2009 р. Упродовж 2005–2015 рр. Першукова О. О. проводила наукові дослідження в галузі підвищення якості мовної освіти, розвитку і збереження багатомовності в контексті освітнього простору країн Європи.

Докторську дисертацію, присвячену розвитку багатомовної освіти школярів у країнах Західної Європи, захистила в 2016 році в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук України.  З 2016 року працювала на посаді професора кафедри іноземної філології та перекладу Національного транспортного університету.

На кафедрі викладає дисципліни “Іноземна мова”, “Іноземна мова за професійним спрямуванням”

Список праць

Перейти до панелі інструментів